29.8.2017 0

seminar pripravy na vystavy psu a handling psu