17.7.2017 0

priprava na vystavy, vystavovani psu, vystavy psu, vystavni postoj, handling