1.4.2017 0

priprava na vystavy psu, handling psu, vystavni postoj, jak vystavovat psa, handling psu

http://www.skolahandlingu.cz/wp-content/uploads/2017/03/cropped-logo.jpg